top of page

פודקאסט

המטופל במפגש שח-מט

חלק א': המטופל במפגש "שח-מט" עם אילנה רוגל. חלק ב' - לסקרנים: ניתוח ת. לידה בהווה עכשווי של עדי פלד מתנת יום הולדת 13/11/1977 (מתוך תכנים...

אגו וערך עצמי

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל על הצעידה אחורה, קדימה ומה שביניהם האזינו כאן

בחירה, חופש וכליאה

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל על מה בין סגר פנימי וחיצוני, על הבחירה בהרבה מתוך מעט ועל מעט מתוך הרבה האזינו כאן

בדיקות הדם כמראה בנוזל הנפש

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל על ההיבט הנפשי/רגשי שמשקף את עצמו בבדיקות הדם האזינו כאן

על מערכת יחסים בין עצמי למשפחתי

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל על אחים ואחיות ברוח ובחומר, על עידוש כבידתי, על העבר והעתיד בהווה בתפארה האזינו כאן

רואה ורועה של עצמי

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל על ראיה חד מימדית, ציפיה ואכזבה, חושך ואור, גמגום וקטיעת רצף. האזינו כאן

אמון ואמונה

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל על אמון ואמונה. החיים בתפארה חיצונית מקובלת לעומת החיים בתפארת פנימית היודעת את עצמה. האזינו כאן

על הוודאות באי וודאות

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל על הוודאות באי וודאות. על המשיכה לשסק כמראה/ בבואה שנועדה לחשוף גרעין פנימי. על אוטיזם כאינדיבידואל אותנטי...

שיחה על אהבה

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל שיחה על אהבה - יצירת מציאות חסרה מבפנים שמחפשת פיצוי באמצעות ריגושים חיצוניים. הקשר בין גנטיקה רגשית...

ההדהוד החיובי המדע על פי אילנה השוואות וסקס

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל קורונה חלק ז - על חשיבותם של חדשות טובות והדהוד החיובי. המדע המצוי והחלקי אל מול המדע הרצוי והשלם. עסוקים...

וירוס הקורונה חלק ו'

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל קורונה חלק ו - מתי עשויה הטכנולוגיה המתקדמת להזיק לבריאותינו? כגון הרישות העולמי באנטנות 5G. אפקט הפלצבו...

וירוס הקורונה חלק ד'

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל - קורונה חלק ד - מדוע האנושות מתעוררת רק במצבי קיצון? הכיצד זרות עצמית מחלישה את מערכת החיסון.מהו חוסן...

וירוס הקורונה חלק ג'

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל - ֿכיצד המיקוד התודעתי שלנו משפיע על שיווי המשקל הרגשי והפיזיולוגי?האם הפוקוס שלנו על ה״בחוץ״ פוגע באיזון...

וירוס הקורונה חלק ב'

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל - קורונה חלק ב - הטיית השליליות:ֿ האם הנטייה האוניברסלית להיות מושפעים יותר מאירועים ורגשות שליליים מאשר...

נוירופלסטיות, השמנה ואכילה רגשית

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל - נוירופלסטיות - האם וכיצד ניתן לפסל את חיווטי המוח להתנהגות רצויה במקום מצויה ובכלל? מה הן הסיבות להשמנת...

וירוס הקורונה חלק א'

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל - נגיף הקורונה - מהו המסר, מהי הלמידה, מה מנסה האנושות להגיד לעצמה? האזינו כאן

׳הפרעות׳ קשב וריכוז

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל - "הפרעות" קשב וריכוז בהשלכה אל/על ילדי האינגידו. כוכבים וקריסטלים. מהו מיפתח זיכרון? ומהן ההשתקפויות:...

סמים וחיבור לרכות

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל. מליוני אנשים בעולם צורכים סמים מסוגים שונים. מהי נקודת מבטך על התופעה? לא/כן ואם כן - מתי? רבים משתמשים...

נוירוגנזה והטבע הוא אחד

עדי פלד מראיינת את אילנה רוגל - השפעת תרופות נגד סרטן על תהליך הנירוגינזה וכיצד המחשבות של כל אחד מאיתנו משפיעות על הטבע המשתנה סביבנו...

1
2
bottom of page