top of page

ייעוץ אישי

כסטודנטית באוניברסיטה, מצאתי את עצמי מביטה בסגנון ההרצאה של המרצה ומתעניינת יותר ב'איך' הוא/היא מגישים את החומר הנלמד ופחות ב'מה'.
מעט לאחר שהתחלתי להרצות, הבנתי שיש בי הבנה טבעית למקצוע, משהו אינטואיטיבי שמאפשר לי לדבר לליבם של אנשים ולעקוף בנימוס את התפישות השכליות שמפריעות לעתים בדרך.
מאז ועד היום אני מנחה עשרות אנשים בעמידה מול קהל.  יחד אנו עובדים באופן פרטני על מצגות, רעיונות, ראיונות, שאלות מהקהל, דינמיקה קבוצתית, אותנטיות וכל שאר ה'מצרכים'  הנחוצים להעברת הרצאה מוצלחת שחודרת את קהל הנוכחים.   

עדי פלד
bottom of page