אודות

 

ייעוץ אישי

 
בנושא פסיכולוגיה חיובית
עדי פלד
אושר 360 מעלות
הרצאה
פסיכולוגיה
חיובית


 ADI FELD עדי פלד

054-6342352 | Adifeld.ny@gmail.com

 


 ADI FELD עדי פלד

054-6342352 | Adifeld.ny@gmail.com

לוגו B.png